<?php

function go ($url$time = 3){ // Time değeri yoksa 3 sn alır.

if ($time) header("Refresh: {$time}; url={$url}");

else header("Location: {$url}");

// Fonksiyonu çağıralım

go("http://www.bdrdigital.com/", 10); // 10 sn bekledikten sonra yönlendirme yapar.

// Ya da

go("http://www.bdrdigital.com/");

?>